Wie zijn wij

Al sinds 1975 verleent Stichting Belastingwinkel Rotterdam gratis fiscaal advies aan financieel kwetsbare particulieren. Deze hulp varieert van het doen van de aangifte inkomstenbelasting en de bezwaar- en beroepsprocedures tot problemen met kwijtscheldingsverzoeken en buitenlands inkomen.

Onze hulp wordt vrijwillig aangeboden door studenten Fiscale Economie en Fiscaal Recht, voornamelijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Om ervoor te zorgen dat deze hulp uitkomt bij hen die deze het hardst nodig hebben, hanteren wij een inkomensgrens van € 35.000. Onze diensten zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de vorm van een fooi is altijd welkom. Zo blijft het voor onze Stichting ook in de toekomst mogelijk veel mensen te helpen.

De maatschappelijke en culturele achtergrond van de medewerkers is zeer divers. Hiermee zijn we een goede afspiegeling van de Rotterdamse samenleving. Gezamenlijk proberen wij jaarlijks zo veel mogelijk hulpbehoevenden bij te staan bij hun fiscale problemen.

In totaal hebben we 5 locaties in Rotterdam (Blaak, Centrum-Middelland, Prinsenland, Oude Noorden en Zuid) en één in Den Haag (Centrale Bibliotheek). Daarnaast hebben we jaarlijks aangiftedagen in Rotterdam (LAD) en Den Haag (ADDH) en gaan we langs bij diverse verzorgingstehuizen en bibliotheken. Wilt u meer informatie over onze vestigingen, een afspraak maken of weten wat u mee moet nemen naar een afspraak? Kijk dan op Afspraak maken

Voor onze medewerkers organiseren we naast de vestigingsavonden ook nog andere formele en informele activiteiten, wil je hier meer over weten? Kijk dan op Word medewerker

Het huidige bestuur

De Stichting wordt bestuurd door een jaarlijks wisselend bestuur van zes studenten. Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor cliënten, medewerkers, sponsoren en andere betrokken partijen.

De huidige commissies

Opleidingsweekendcommissie

Carolien Oostenrijk (Penningmeester)
Doris Cheng
Giovanni Netten
Zjinhat Ramazan

Opleidingscommissie

Chris Bor (Commissaris Opleidingen)
Luka Schelling
Asena Güzel
Manal Rahou

LAD-commissie

Eva Voordouw (Voorzitter)
Dehlia List (Commissaris Intern)
Emil de Jong
Wout van Reeuwijk
Anno Rasheed
Amber Pellinkoft

ADDH-commissie

Chris Bor (Commissaris Opleidingen)
Tristan van Veen (Commissaris Extern)
Björn Mélis
Stefanie Tjia
Milou Ardesch
Fabian Gonesh

Eindactiviteitcommissie
Aileen Guldenaar (Secretaris)
Tristan van Veen (Commissaris Extern)
Nikki Schaminée
Jasmine van der Vliet
Hamdi Koca

Het bestuur staat er gelukkig niet alleen voor! Voor diverse activiteiten en taken zijn er commissies aangesteld, die samen met één of twee bestuursleden verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Raad van Advies en Toezicht

De Raad van Advies en Toezicht (RAT) voorziet het bestuur van SBR, zowel gevraagd als ongevraagd, van raad en advies. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op het beleid en de doelstellingen van het bestuur. Ook controleert de RAT tweemaal per jaar de boekhouding. Zij tracht het bestuur zo te ondersteunen dat de continuiteit van de SBR zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. De RAT is dus zowel een controlerend als een adviserend orgaan binnen de SBR.

Samenstelling 2021-2022
Vanity Crezee
Emre Erzurum
Leonie van der Klugt
Annet Groen
Lars van der Meer
Bas van de Reep