Meijburg & Co
EY
Flynth
Mazars
Loyens & Loeff
Ruitenburg
PwC
Van Oers
Londen & van Holland
Baker McKenzie
Grant Thornton
RSM
BDO

Wat moet ik meenemen?

Hieronder vindt u een checklist met alle benodigde informatie die u moet meenemen naar uw afspraak. Sommige informatie zal niet van toepassing zijn in uw situatie. Heeft u vragen of twijfelt u? Neem dan gerust contact met ons op. 

Algemeen:

 • Geldig legitimatiebewijs.

 • Geboortedata en voorletters van uw minderjarige/thuiswonende kinderen.

 • Voorlopige aanslag van het jaar waarvoor u aangifte doet.

Inkomen:

 • Jaaropgave (loon) en/of uitkering(en) (UWV, SVB etc.), pensioenuitkering of lijfrente-uitkering.

 • Andere inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie of bijverdiensten).

 • Buitenlands inkomen.

Zorgkosten:

Let op: premies voor de zorgverzekering of ziektekosten, het eigen risico en wettelijke eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar! Neem (voor zover mogelijk) een overzicht mee van de zorgverzekering met de niet vergoede ziektekosten. 

 • Bewijzen van kosten voor geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verpleging in het ziekenhuis (of een andere instelling) en een behandeling bij de tandarts, fysiotherapie of specialist. Medicijnen moeten zijn voorgeschreven.

 • Bewijzen van kosten voor hulpmiddelen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een gehoorapparaat of steunzolen. Ook zijn de kosten voor het gebruik van een hulpmiddel (zoals elektriciteit) aftrekbaar. 

 • Overzicht van kosten voor vervoer. Hierbij kunt u denken aan kosten voor ziekenbezoek en kosten die u maakt voor vervoer naar een arts, specialist of apotheek. Neem in ieder geval een overzicht mee van het aantal kilometers dat u heeft gereisd en op welke data dat heeft plaatsgevonden. Let op: u kunt ook aftrek krijgen als u vanwege uw ziekte of handicap hogere vervoerskosten maakt in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn. 

 • Volgt u op voorschrift van een arts of diëtist een dieet? Neem dan een specificatie mee van uw arts of een ingevulde dieetbevestiging van de Belastingdienst.

 • Maakt u extra kosten voor kleding en beddengoed vanwege een ziekte en zijn deze kosten hoger dan € 620? Neem dan bewijsstukken mee die deze kosten ondersteunen. In het geval dat u minder dan € 620 aan kosten heeft gemaakt, geldt een standaard aftrekbaar bedrag van € 310 en hoeft u geen bewijsstukken mee te nemen.

 • Heeft u extra kosten gemaakt voor gezinshulp door ziekte of invaliditeit? Neem dan bewijzen (rekeningen) mee die dit ondersteunen. 

 • Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte persoon van 21 jaar of ouder en maakt u hiervoor kosten? En verblijft diegene meestal in een Wlz-instelling? Neem dan een overzicht mee van de dagen waarop deze persoon bij u thuis verbleef. Neem ook een overzicht mee van het aantal gemaakte kilometers voor het halen en brengen met de auto.

Giften:

 • Bewijzen van giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Let op: contante giften zijn niet aftrekbaar.

Eigen woning (koopwoning):

 • WOZ-beschikking (brief van uw gemeente) met als peildatum 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

 • Overzicht met daarop de betaalde hypotheekrente en eventuele kosten. 

Let op: heeft u een eigen woning gekocht of verkocht? Neem dan contact met ons op in verband met het meenemen van extra informatie.

Premies lijfrenteverzekering:

 • Betaalde premie lijfrente.

 • Belastingaangifte van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u aangifte doet.

 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) inclusief de pensioenaangroei factor A.

Alimentatie:

 • Overzicht van de betaalde of ontvangen alimentatie.

 • Persoonsgegevens van de alimentatieverstrekker of alimentatieontvanger.

Bezittingen en schulden:

 • Financieel jaaroverzicht van uw bank- en spaarrekeningen

 • Overzicht van andere bezittingen of schulden.