EY
Grant Thornton
PwC
Flynth
Mazars
Meijburg & Co
Loyens & Loeff
Ruitenburg
Van Oers
BDO
Baker McKenzie
Londen & van Holland
RSM
U bent hier:

Over ons

Welkom op onze website. De Stichting Belastingwinkel Rotterdam verleent gratis fiscaal advies met betrekking tot de inkomstingbelasting. Verder bieden wij ook hulp met bezwaar- en beroepsprocedures, kwijtscheldingsverzoeken en buitenlands inkomen. Onze hulp wordt vrijwillig en vrijblijvend aangeboden door studenten Fiscaal recht en Fiscale economie. Onze groep studenten varieert van eerstejaars studenten tot studenten die reeds in hun master zitten. Om ervoor te zorgen dat onze hulp uitkomt bij hen die het het hardst nodig hebben, hanteren wij een inkomensgrens van €35.000. Onze diensten zijn gratis maar een vrijwillige bijdrage in de vorm van een fooi wordt enorm gewaardeerd. Op deze manier kunnen wij de continuïteit van de stichting waarborgen zodat wij ook in de toekomst alle hulpbehoevenden nog van dienst kunnen zijn. De maatschappelijke en culturele achtergrond van onze medewerkers is zeer divers. Hiermee zijn wij een goede afspiegeling van de Rotterdamse samenleving. Gezamenlijk proberen wij jaarlijks zoveel mogelijk mensen te helpen om op die manier ons steentje bij te dragen aan de maatschappij.