Financiële verantwoording

Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2020-2021 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2020-2021 is er sprake van een klein positief resultaat. Het positieve resultaat is grotendeels te verklaren door een bedrag van €1500 wat ieder jaar wordt gespaard voor het lustrum. In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de baten en de lasten gepresenteerd samen met de balans.

Toelichting
De sponsoropbrengsten zijn in vergelijk met afgelopen twee jaar lager uitgevallen. Dit is met name te verklaren doordat in het jaar 2019/2020 een deel van de afgenomen evenementen geen doorgang hebben kunnen vinden en we deze in 2020/2021 hebben ingehaald. De opbrengsten van de bejaardentehuizen zijn hoger omdat dit jaar bij de meeste tehuizen tweemaal langs zijn gegaan, een keer om in te halen voor 2019 en eenmaal voor 2020.

Met betrekking tot de kosten hebben we dit jaar een groot bedrag uitgegeven voor het laten ontwikkelen van een nieuwe website. De website was flink verouderd, waardoor deze aan vervanging toe was. Ten opzichte van andere jaren hebben we ook kosten moeten maken voor desinfectiemiddelen, dit valt onder de overige kosten. Voor de LAD en ADDH is er dit jaar geen diner geweest in verband met corona, in plaats daarvan hebben we iedere medewerker een gevulde goodiebag gegeven.

Via onderstaande link is de financiële verantwoording als excel bestand in te zien en vrij te downloaden.