Financiële verantwoording

Hier treft u de financiële verantwoording aan van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam over het boekjaar 2021 2022. In dit boekjaar heeft de Stichting Belastingwinkel Rotterdam zoals gebruikelijk zich weer volop kunnen inzetten om gratis fiscaal advies met betrekking tot de inkomstenbelasting te verlenen aan financieel kwetsbare particulieren. Alle werkzaamheden worden door studenten fiscaal recht en fiscale economie op vrijwillige basis verricht. Door versoepelde coronamaatregelen was er het afgelopen jaar meer mogelijk dan voorheen en konden wij nog vaker fysiek cliënten ontvangen en ondersteunen. Ten aanzien van de hoeveelheid ingevulde aangiften hebben wij dan ook een groei gezien ten opzichte van eerdere jaren.

Toelichting

Stichting Belastingwinkel Rotterdam verkrijgt het overgrote deel van haar donaties van fiscale advieskantoren. Het restant wordt verkregen uit particuliere donaties en eigen bijdragen van medewerkers van de belastingwinkel. De sponsoropbrengsten zijn het afgelopen boekjaar boekhoudkundig lager uitgevallen dan gebruikelijk. De totale waarde van sponsorcontracten over het afgelopen boekjaar is op een hoger niveau dan eerdere jaren. Echter is vanwege interne processen gekozen om later te factureren dan gebruikelijk. Inmiddels zijn deze bedragen gefactureerd en zijn de bedragen ontvangen. Om deze reden is het boekjaar 2021 2022 afgesloten met een negatief resultaat. De belastingwinkel haar kosten zijn te verdelen in drie categorieën. Algemene kosten ten behoeve van het voeren van de organisatie, kosten ten behoeve van het opleiden van medewerkers en ten slotte kosten ten behoeve van het ondersteunen van onze cliënten. Afgelopen boekjaar hebben aan de kostenzijde zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Stijgingen van kosten zijn te verklaren aan de hand van schaalvergroting van het medewerkersbestand & activiteiten na de coronaperiode en het hogere inflatiepercentage.

Via onderstaande link is de financiële verantwoording als excel bestand in te zien en vrij te downloaden.