Het 45e bestuur van de SBR

v.l.n.r. Mustafa Sayed, Amy Lin, Ferdinand Vos, Lars van der Meer & Joey Poot

Het 45e bestuur van de SBR heeft de stichting in het collegejaar 2019/2020 bestuurd. Het bestuur bestond uit de volgende personen.

Voorzitter: Lars van der Meer
Secretaris: Annet Groen
Penningmeester: Mustafa Sayed
Commissaris extern: Ferdinand Vos
Commissaris intern: Amy Lin
Commissaris opleidingen: Joey Poot