Het 46e bestuur van de SBR

v.l.n.r. Aileen Guldenaar, Chris Bor, Eva Voordouw, Tristan van Veen, Dehlia List en Carolien Oostenrijk

Het 46e bestuur van de SBR heeft de stichting in het collegejaar 2020/2021 bestuurd. Het bestuur bestond uit de volgende personen.

Voorzitter: Eva Voordouw
Secretaris: Aileen Guldenaar
Penningmeester: Carolien Oostenrijk
Commissaris extern: Tristan van Veen
Commissaris intern: Dehlia List
Commissaris opleidingen: Chris Bor